Boomgaard

Uitbreiding kwekerijgronden door pacht

Het is de bedoeling om in het kader van de lange historie van de boerderij van ‘t Helmgras een hoogstamboomgaard van oude rassen aan te leggen, zoals die in het verleden zeer waarschijnlijk bij de boerderij gehoord heeft. We willen boomgaard recht tegenover de boerderij leggen waardoor we een zicht-as richting boerderij creëren vanaf de rondweg. Aan de zijkant van de hoogstamboomgaard willen we in eerste instantie aanplant van kerstbomen om de grond direct aangeplant te hebben. Deze plant je in 4 jaar aan. Daardoor komt het over vier jaar gefaseerd vrij waardoor er tijd is om het vervolgens in de gewenste hoedanigheid aan te planten. Zou je alles in een keer willen doen is het veel te veel werk ineens en is het onderhoud, welke in de beginjaren fors is, niet te doen door de doelgroep. Het onderhoud van het geheel gebeurt zoveel mogelijk mechanisch en met inzet van kleinvee (kippen, schapen, ganzen). Naast de boerderij willen we ook een stukje hoogstam aanleggen om het tot een geheel te smeden met de overkant; hierdoor ontstaat er een verbinding met de bestaande kwekerij. Na vier jaar worden successievelijk borders met vaste planten en borders met heesters. (kweek, verkoop en showtuin ) aangelegd. Ook het kweken van bomen van oude appelrassen voor de verkoop kan dan geïnitieerd worden. Bovendien zijn er mogelijkheden voor de doelgroep om diverse fruitsoorten en zelfgemaakt fruitsapappelsap uit de boomgaard te verkopen. Om dit te realiseren moet de grond worden opgehoogd met 40 cm. Het terrein is door minimaal 20 jaar verwaarlozing helemaal doorgeworteld met kweekgras. Dit moet worden doodgespoten daar dit handmatig niet is te bestrijden en na het spitten weer opkomt (ook vanaf 40 cm diepte) 4000 kubieke meter moet met een kraan worden gespit. Dit kan niet met een spitmachine daar je bij 50 cm diepte op geel zand zit en de spitmachine 1.20 meter diep bewerkt. Met het terrein zitten we in het laagste punt van de omgeving en de waterafvoer is niet goed. In het midden van het terrein komt een sloot om het water voldoende te kunnen afvoeren. Het terrein moet onder afschot naar de sloot worden gelegd. De sloten verderop moeten worden opgeschoond om continue afvoer te garanderen.

Joomla templates by a4joomla