Woonboerderij 't Helmgras te Enschede

De vereniging ‟t Helmgras is een woon- en werkgemeenschap van mensen met een psychische beperking.
Vanaf het ontstaan in 1988 werden we als ledenvergadering en bestuur steeds weer verrast door leermomenten die zich voordeden op ‟t Helmgras bij het wonen en werken met een psychische beperking. Ook professionele bezoekers uit de geestelijke gezondheidszorg verwonderden zich over de ervaringen die we hadden opgedaan en elke dag weer opdeden: “Jullie moeten dat opschrijven”. Het ontbrak aan tijd en middelen om deze ervaringen systematisch te inventariseren in bijvoorbeeld werkmethodes en woonadviezen voor mensen met een psychische beperking. (De terminologie “mensen met een psychische beperking”” gebruiken we hier voor mensen die een chronisch psychiatrische aandoening hebben) Waarschijnlijk was het ontbreken van een onderzoeksstructuur de oorzaak dat het altijd bleef bij goede voornemens om onze werk- en woonervaringen te beschrijven, eventueel wetenschappelijk te onderbouwen. Wetenschappelijke onderbouwing is zinvol maar dat kan niet zonder de ordening van de leermomenten uit de levensverhalen van onze medewerkers en dat is wat we in dit boek gedaan hebben. À propos: de mensen, die op ‟t Helmgras werken, zijn medewerkers en collega‟s, geen medepatiënten. Behandeling is bij ons niet verkrijgbaar. We bieden werk waarbij we extra naar elkaar omzien vanuit de ervaringskennis van onze eigen psychische beperking.

Joomla templates by a4joomla