Over ons

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Over ons

Woonboerderij 't Helmgras te Enschede
Aan de Rondemaatweg, een stil weggetje achter het psychiatrisch ziekenhuis Helmerzijde in Enschede, ligt een prachtige oude boerderij. Borden vertellen dat u het terrein betreedt van Kwekerij ’t Helmgras. In de boerderij, waarin zich zes woonunits bevinden, en de grote kapschuur met acht appartementen, wonen veertien mensen.

Naast de bewoners zijn er per dagdeel ongeveer twaalf mensen die van elders komen om te werken op ’t Helmgras. Voor ons is ’t Helmgras een plek waar wij op onze eigen manier en in ons eigen tempo kunnen werken en wonen. We hebben er een kwekerij met allerlei werk: snoeien, rooien, kassenbouw, onderhoud van gebouwen en eigen bos, stekken, maar ook verkoop van planten, kerstbomen en openhaardhout.

We hebben ook de mogelijkheid om Ambachten te beoefenen, zoals houtdraaien, kaarsen maken en keramiek ontwerpen. Een aantal ex-psychiatrische patiënten kreeg in 1986 het plan om zelf het heft in handen te nemen en een woon en werkproject op te zetten. In hun ogen kregen ze geen eerlijke kans om weer aan de slag te komen. Eenmaal ontslagen uit de behandelende instelling, was er voor deze mensen niet of nauwelijks werk. Ze wilden de aandacht vestigen op datgene wat de ex-patiënten wel konden in plaats van wat ze niet konden. “We wilden een beroep doen op het gevoel van eigen verantwoordelijkheid en ons niet alles uit handen laten nemen.

We worden vaak al zo afhankelijk gemaakt in allerlei zorginstellingen. Sommigen van ons hebben al zolang een psychiatrisch verleden dat familie en vrienden het moeilijk vinden om contact te blijven houden. Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden door anderen soms gemeden, omdat men ”ze niet begrijpt”, aldus één van de oprichters. Het werk op de kwekerij geeft structuur aan de dag en heeft een helend effect. Een deelnemer, die voor het eerst binnenkomt, is soms nog helemaal gefixeerd op zichzelf, die hoort of ziet niets. Na een tijdje horen ze een roodborstje zingen of zien ze een eekhoorn. Overleggen met elkaar over werk is essentieel.

Over onze ziekte praten we niet. Daar zijn we niet voor op de kwekerij. “Wij kijken naar de mogelijkheden van deelnemers, niet naar hun onmogelijkheden”. Inmiddels worden de activiteiten ondersteund door vrijwilligers vanuit diverse vakgebieden, die o.m. bestuursfuncties uitoefenen. Het bestuur wil voor haar werk geen enkele vergoeding.

Share our website