Kwekerij

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Kwekerij

Werkzaamheden Kwekerij.

Vaak hebben nieuwe deelnemers geen idee welke werkzaamheden er gedurende het hele jaar te doen zijn. Vandaar onderstaande opsomming.

Voorjaar

 • Herindelen en nieuw inplanten moerhoek (vaste planten)
 • Het verspreiden van de composthoop
 • Bemesten en bemesting onderwerken (onderfrezen)
 • Opschonen houtwal · Schoonmaken beplanting
 • Grasmaaien
 • Verkoop van violen, perkgoed,vaste planten en heesters
 • Zaaien vaste planten
 • Stekken vaste planten en heesters
 • Uitplanten winterstek
 • Inplanten knolgewassen
 • Zaaien kalebassen
 • Controle omheining i.v.m. konijnen
 • Oppotten vaste planten
 • Rondsteken kerstdennen
 • Heestervakken op de es een kwartslag draaien
 • Inplanten ingekocht plantgoed
 • Heesters, waar nodig, op afstand zetten

Zomer

 • Trillen van de zandbanen voor verharding
 • Hoogtes zetten, zandbanen egaliseren
 • Inpakken straatwerk
 • Rondsteken van heesters
 • Knippen van coniferen, heesters en vaste planten
 • Uitplanten gestekte heesters en vaste planten
 • Oogsten kalebassen
 • Verkoop kalebassen
 • Grasmaaien, kanten steken
 • Water geven opgepotte planten
 • Watergeefsysteem aanleggen kas
 • Onderhoudswerkzaamheden gebouwen
 • Schoonmaken tunnelkassen en grote kas
 • Onkruidbeheersing
 • Organiseren zomerbarbeque
 • Voorbereiding zomervakantie

Herfst

 • Onderhoudswerkzaamheden gebouwen
 • Rooien van beplanting
 • Scheuren vaste planten
 • Oppotten vaste planten
 • Plantklaar maken van gerooide percelen
 • Bemesten en frezen van de gronden
 • Vaste plantenhoek winterklaar maken
 • Blad ruimen · Snoeien · Composthoop omzetten
 • Kerstdennen labelen en rooien
 • Verkoop van vaste planten, heesters, coniferen
 • Verkoop openhaardhout
 • Onkruidbeheersing
 • Winterstek (= stek van bladverliezende gewassen) maken

Winter

 • Onderhoud gebouwen
 • Dakgoten schoonmaken
 • Voorbereiden Sinterklaasfeest
 • Kerstversieringen aanbrengen
 • Maken van de kerststal
 • Maken van kerstbakjes
 • Verkoophoek inrichten
 • Verkoop van kerstbomen op eigen terrein
 • Openhaardhout zagen en kloven
 • Opslag openhaardhout
 • Onkruidbeheersing
 • Winterstek maken
 • Bladruimen
 • Sneeuwruimen
 • Onderhoud gereedschap
 • Voorbereiden kerstfeest
 • Afbreken van kerstboom-verkoophoek
 • Het jaar afsluiten met kerstdiner

Share our website