Aanmelden

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Aanmelden

Als je ook wilt komen werken bij de Vereniging ’t Helmgras kun je via de afd. WMO van de gemeente (in Enschede bij een Wijkteam) waar je woont een indicatie vragen. Na een zogenaamd “keukentafelgesprek” wordt bepaald of, en zo ja, voor hoeveel “maatschappelijke ondersteuning” je in aanmerking komt. Je kunt in het “keukentafelgesprek” aangeven dat je de ondersteuning wilt via ’t Helmgras. De kosten van deze ondersteuning worden door ’t Helmgras gedeclareerd bij jouw woongemeente. Dit is overigens alleen van toepassing als je in één van de 14 Twentse gemeenten (met uitzondering van Almelo en Hof van Twente) woont. Met deze gemeenten heeft ’t Helmgras een overeenkomst.
Maar ook als je in een andere gemeente woont is het mogelijk om van de diensten van ’t Helmgras gebruik te maken. Dan kun je in een gesprek met de afd. WMO van je woongemeente een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Na toekenning van zo’n budget kun je de kosten betalen uit je PGB, dat zal worden beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Het kan ook zijn dat je al “in zorg” bent bij het RIBW, Mediant, Tactus, Livio etc. Dan kun je bij je zorgverlener vragen of je naar ’t Helmgras mag. Dan is ’t Helmgras een onderaannemer van jouw zorgverlener.
Als er naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt kun je contact opnemen met Vincent Hofstede, de bedrijfsleider, die je alle informatie ook mondeling kan geven. Je kunt ook komen kennismaken met je casemanager als je dat prettiger vindt.
Contactgegevens:
Vereniging ’t Helmgras
Rondemaatweg 75
7544 NJ Enschede

Telefoon 053-4781505
NL89RABO0316796476
info@helmgras.nl

Share our website