Uitbreiding Boomgaard

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Uitbreiding Boomgaard

Uitbreiding kwekerijgronden door pacht
We willen recht tegenover de boerderij ook een boomgaard aanleggen waardoor we een zichtas richting boerderij creëren vanaf de rondweg.
Het is de bedoeling om in het kader van de lange historie van de boerderij van ‘t Helmgras een hoogstamboomgaard van oude rassen aan te leggen, zoals die in het verleden zeer waarschijnlijk bij de boerderij gehoord heeft.
Aan de zijkant van de hoogstamboomgaard willen we in eerste instantie aanplant van kerstbomen om de grond direct aangeplant te hebben. Deze plant je in 4 jaar aan. Daardoor komt het over vier jaar gefaseerd vrij waardoor er tijd is om het vervolgens in de gewenste hoedanigheid aan te planten. Bovendien zijn er mogelijkheden om diverse fruitsoorten en zelfgemaakt fruitsapappelsap uit de boomgaard te verkopen. Om dit te realiseren moet de grond worden opgehoogd met 40 cm.
Het terrein is door minimaal 30 jaar verwaarlozing helemaal doorworteld met kweekgras en Japanse duizendknoop. Met het terrein zitten we in het laagste punt van de omgeving en de waterafvoer is niet goed. Het terrein moet onder afschot naar de sloot worden gelegd. De sloten verderop moeten worden opgeschoond om continue afvoer te garanderen.
Share our website