Missie

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Missie

De missie van de vereniging ’t Helmgras is geschreven door de leden die de vereniging ’t Helmgras opgericht hebben. Zij kozen voor de verenigingsvorm om aan te geven dat iedereen medeverantwoordelijk is voor het bedrijf.

De vereniging ’t Helmgras is in 1988 opgericht door een tiental mensen met een psychische kwetsbaarheid die voor henzelf en hun lotgenoten weinig kans zagen om na ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis een arbeidsplaats te vinden en zo deel uit te maken van de maatschappij.

Tijdens onderlinge gesprekken in 1986 kwamen ze vanuit hun intuïtie tot een gezamenlijke voor hen belangrijke ervaring: “het leven heeft alleen zin als wij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen in deze maatschappij door arbeid te verrichten”.

Samen met de notaris ontwierpen zij de statuten. In artikel 2 beschreven zij de missie. Iedereen is welkom zonder onderscheid van religie, herkomst etc. (zie verder de Statuten).

De vereniging ’t Helmgras exploiteert een woon- en werkbedrijf ten behoeve van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De leden die bij ons werken, kunnen bij ons wonen als er woonruimte vrij is. Het merendeel kiest ervoor om zelfstandig buiten ’t Helmgras te wonen. Belangrijk voor ons is dat we werk hebben. We willen onze dagen nuttig besteden en dat kan omdat we een WMO ondersteuning hebben. In de beschermde omgeving van ‘t Helmgras krijgen we de ruimte ons te blijven ontwikkelen als volwaardige leden van de samenleving.

Alle bewoners en niet-bewoners nemen op hun eigen manier deel aan het werk. Meestal gaat het om werk in de kwekerij of in het atelier, een enkele keer levert men anderszins een bijdrage. Onze woon- en werkgemeenschap, waarbij we ons niet alleen voelen staan in de maatschappij, is een belangrijke steun in ons leven. Toch blijft er ruimte voor ieders individuele leefwijze. 
De bestuursleden hebben een bereikbaarheidsdienst voor de bewoners bij crisissituaties of calamiteiten. De bestuursleden kunnen, indien nodig verdere hulp inschakelen. Daarvoor hebben we een overeenkomst met Mediant. Per jaar wordt  enkele malen gebruik gemaakt van de bereikbaarheidsdienst.

Binnen onze vereniging worden onze deelnemers niet medisch behandeld of begeleid. Wij zijn geen onderdeel van een psychiatrische instelling! Er is dus geen sprake van een vorm therapeutisch werken of beschermd wonen. Ieder kan, indien gewenst, wel een beroep doen op ondersteuning vanuit Mediant. Veel leden maken af en toe gebruik van die mogelijkheid.

Share our website