Ambachten

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Ambachten

Ervaringen met de ambachten

1. Ontwikkeling en integratie van de ambachten en kwekerijproducten
Tijdens de nieuwe ontwikkelingen van de ambachten deden zich ook boeiende zaken voor. We ontdekten dat een aantal ambachten elkaar goed kunnen aanvullen en integratie mogelijk is. Het integreren van bloemsierkunst, kaarsen en keramiek is daar een prachtig voorbeeld van. We zagen hoe we met elkaars producten prachtig werk konden maken en het een het ander versterkte.
We ontdekten dat dit werk ook bewondering oproept van mensen uit de wijk en ook verkocht wordt. Daarmee is een belangrijk doel bereikt: “wat ik doe heeft betekenis voor de mensen om mij heen. Mijn werk vindt waardering”. Natuurlijk levert dit nog geen grote sommen geld op, maar dat is ook niet nodig. Belangrijk is allereerst dat we waardering krijgen voor het werk dat we doen doordat mensen er ook voor willen betalen. Geld verzoent en geeft meerwaarde aan de arbeid, ook voor ons. Het is, om een beeldspraak te gebruiken, geen bedelen meer bij familie of zij een pitrietmandje willen hebben dat tijdens therapie gemaakt is.

2. Creativiteit bij ambachten.
Wat de medewerkers vóór hun beperking als ambacht beheersen, blijkt niet zomaar opgepakt te kunnen worden. Ieder moet voor zich weer gaan zoeken wat nog als automatisme aanwezig is, wat weer aangeleerd en opnieuw geoefend moet worden. Creativiteit moet weer wakker gemaakt, opgewekt worden.
Illustratief daarbij is het boek van Erik Fokke: De Broze Muze, waarin creativiteit en ziekte beschreven worden. Een psychische of lichamelijke beperking kan veel spanningen oproepen als de creativiteit niet functioneert zoals men wil, maar een beperking kan ook heel goed als bron van creativiteit en zingeving functioneren. De tentoonstelling Melancholia in Berlijn in 2006 heeft de mooie, goede, moeizame en ook depressieve aspecten laten zien van het omgaan met creativiteit bij mensen met een psychische beperking. De catalogus geeft prachtige voorbeelden.
Geestelijk in balans blijven tijdens het creëren vraagt om constante ondersteuning van elkaar. Misschien is een volgend beeld heel illustratief hoe creativiteit weer heel voorzichtig kan opbloeien in een beeldhouwer.

Share our website